Doelstellingen van de Marnixring.

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen.

 

- door het verspeiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur,

- door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging,

- en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.

 

Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doelstellingen ingeschreven. De Marnixring is de enige serviceclub die de dimensie "koesteren van onze taal en cultuur" in zijn doelstellingen heeft opgenomen. Hierdoor onderscheidt de Marnixring zich van alle andere serviceclubs. 

 

 

Bij verdere vragen contacteer ons gerust.