Projecten.


Meer uitleg over de projecten van 2005 tot 2012.

Meer uitleg over de projecten van 2013 tot op heden.2017     17 nov.  Culturele activiteit - Prima la Musica

 

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Vereniging Ons Tehuis”.
VOT en haar deelorganisaties zijn actief binnen de sectoren Bijzondere Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning.2016     18 nov.  Culturele activiteit - Thomas Blondelle en Liebrecht Vanbeckevoort


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Child welfare Chitwan” ter ondersteuning van projecten in Nepal.2015     20 nov.  Culturele activiteit - Blindman


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Huize Ten Dries St.-Denijs vzw jongerenzorg

Jongerenzorg ZW-Vlaanderen is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Zij werken vanuit 2 locaties, nl. St-Denijs–Zwevegem en Harelbeke. We richten ons tot gezinnen binnen de regio ZW-Vlaanderen. 


 

2014     14 nov.  Culturele activiteit - Liebrecht Vanbeckevoort, Ning Kam en France Springuel


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan vzw Aniké

Aniké vzw tracht zich te ontfermen over weeskinderen en andere kwetsbare kinderen, jonge moeders (tienerzwangerschappen) en hiv- of aidsgeïnfecteerde en/of -geaffecteerde personen in ontwikkelingslanden. De laatste jaren voeren we ook heel actief strijd tegen vrouwelijke genitale verminking via heuse sensibiliseringscampagens. 2013     8 nov.  Culturele activiteit - Het Kamerorkest olv. violiste Ning Kam

 

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald te Roeselare om te helpen het project relaxatie te verwezenlijken.

 

In onze minderjarigenwerking op campus De Zilten werken we vooral met kinderen/jongeren met gedrags-en/of emotionele stoornissen, al of niet met een bijkomende licht verstandelijke beperking. De leeftijd van onze jongeren varieert tussen 3 en 21 jaar.

 


2012     16 nov.  Culturele activiteit - Het requiem van Mozart - Mechels Kamerorkest en kamerkoor Vivente Voce 

 

De opbrengst van de avond wordt gebruikt om te helpen de snoezelchalet te verwezenlijken voor de leerlingen uit klas S1 van de school "Ter Bruyninge".

 

Ter Bruyninge is een school in Marke voor aangepast secundair onderwijs voor jongeren van 13 tot 21 jaar. De school telt 292 leerlingen verdeeld over drie opleidingsvormen. 2011     18 nov.  Culturele activiteit - Orkest Oost-Vlaanderen.


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan De LuwteOnthaal, Oriëntatie en Observatiecentrum voor probleemjongeren te Slijpskapelle.

 

“De Luwte” is een jong centrum binnen de bijzondere jeugdzorg. Het is een zogenaamd “OOOC”, een Observatie, Onthaal, en Oriëntatie Centrum. Het is opgericht op 20 april 2009 als een afdeling van het Orthopedagogisch Centrum (OC) Sint-Idesbald te Roeselare. 2010     19 nov.  Culturele activiteit - Miek en Roel.


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan “OIKONDE” Centrum voor daklozen, Kortrijk.


 


2009     13 nov.  Culturele activiteit - Arco Baleno.


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan vzw De Kier, waar kansarmen een luisterend oor vinden en de eerste financiële hulp.


 

2008     21 nov.  Culturele activiteit - Willem Vermandere.


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan vzw Ethiopië “IK WIL LEVEN”voor de bouw van een kraamkliniek in Kelat – Ethiopië, een initiatief van Frank Vervaeck en Rishan Kahsay Dory uit Otegem.2007     9 nov.  Culturele activiteit - Il Gardellino.


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan De Engelenhoeve te Sint-Denijs.

Het project bestaat erin mensen en kinderen met een handicap te helpen door ze in contact te brengen met paarden en andere dieren. We willen eveneens rust en plezier creëren voor deze mensen door een snoezelruimte ter beschikking te stellen. 2006     24 nov.  Culturele activiteit -  “Cultuur kent geen grenzen" door het Nederlands koor Liedertafel Oefening & Vermaak  o.l.v. Carl van Kuyck

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Kunstwerkplaats De Zandberg” uit Harelbeke, een vzw van de netwerkorganisatie Feniks uit Avelgem. De Zandberg is een sociaal-artistiek project waar gestreefd wordt naar kwalitatieve kunst van kunstenaars met een handicap, in het streven naar een kwalitatief leven.2005     25 nov.  Culturele activiteit -  Jeugd en Muziek  Orkest Oost-Vlaanderen  JEMO    o.l.v. Geert Soenen   


De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Zuster Lieve Pauwelijn, geboren te Stasegem (B) en momenteel Algemeen Overste van de Johanneszusters, een congregatie in het Rijnland (D) die gesticht werd in 1928 en die werkzaam is in drie continenten, namelijk in Europa (Duitsland en Portugal), in Azië (Indië) en in Afrika (Mozambique).

De opbrengst van de culturele activiteit zal integraal besteed worden aan twee projecten in Indië die zeer nauw aan het hart liggen van Zuster Lieve omdat ze kansarme jeugd helpen om een beetje menswaardiger te leven

Lijst van projecten.


Vereniging Ons Tehuis
Child welfare Chitwan
Huize Ten Dries vzw jongerenzorg
VZW Aniké
Sint Idesbald


Sint Idesbald


Ter Bruyninge